For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Publications & Media

New books and reports

Authors: Rick Hollen, Niels van der Weerdt, Henk Volberda
Publication date: December 2019

Description (in Dutch only): Ideeëncoöperaties, kraamkamers, empowerment, zelfsturende teams, mede-eigenaarschap: op allerlei manieren proberen organisaties innovatie te stimuleren, concurrerender te worden en geluk op de werkvloer te brengen. Wat zijn rode draden in deze praktijkvoorbeelden van sociale innovatie? En wat kunnen bedrijven in de Rotterdamse haven, maar ook elders, ervan leren? Rick Hollen, Niels van der Weerdt en Henk Volberda beschrijven en analyseren de ervaringen van negen sociaal-innovatieve organisaties in Nederland (Aldowa, Cordaan Thuiszorg, Croonwolter&dros, Centrient Pharmaceuticals, Incentro, Rebel, Resato, Rijkswaterstaat, YoungCapital). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van RISI, een samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en CNV Vakmensen.

Rick HollenHenk Volberda

Authors: Rick Hollen, Larissa van der Lugt, Henk Volberda
Publication date: November 2019

Description (in Dutch only): Dit rapport verschaft diverse inzichten in het innovatieklimaat en de innovatiekracht van bedrijven in de Rotterdamse havenregio. Deze inzichten zijn gebaseerd op een uitgebreide enquête onder managers en directeuren van 4.500 bedrijfsvestigingen, uitgebreid deskresearch en interviews met een aantal bedrijven in deze regio. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Amsterdam Centre for Business Innovation in samenwerking met het Erasmus Centre for Urban, Port & Transport Economics (Erasmus UPT) in opdracht van kennisplatform SmartPort.

ACBI 2019

Strategic renewal: Core concepts, antecedents, and micro foundations

Edited by: Aybars Tuncdogan, Adam Lindgreen, Henk Volberda, Frans A.J. van den Bosch
Publication date: 2019
Publisher: Routledge

Strategic Renewal is an original research anthology offering insight into a subject area which, although critical for the sustained success of organizations, has received relatively little attention as distinct from the more general phenomenon of strategic change. Firstly, by providing a summary of the literature, this research anthology helps graduate students and new researchers grasp the current state of affairs in the field. Secondly, this research anthology will help update the knowledge base of the existing researchers in the field. By bringing together various studies, the research anthology determines the core concepts of the field and elucidates the key gaps and future research areas. Through contributions building on the knowledge bases of other disciplines, this research anthology develops an interdisciplinary research agenda, giving the reader an in-depth understanding of the mediating, moderating, and antecedent variables concerning strategic renewal. The book aims to provide a state-of-understanding to the subject, as well as a clear picture of the cross-disciplinary landscape that informs the subject. Thus, this research anthology is essential reading for managers, consultants, and other practitioners, as well as students and scholars of business.

ACBI 2019

De nieuwe professional service firm: Hoe advocaten, accountants & adviseurs zichzelf opnieuw uitvinden

Authors: Henk Volberda, Martijn van der Mandele, Rob Wagenaar
Publication date: July 2019
Publisher: Scriptum

Description (Dutch only): De wereld van professional services – advocatuur, accountancy, organisatieadvies en andere professies – is volop aan het veranderen. Jongeren zoeken een uitweg voor hun ondernemerschap en verlangen naar vrijheid van agenda en carrière door bij kleine, beweeglijke kantoren te willen werken. Innovatie van de dienstverlening, vooral geïnspireerd door ICT, stagneert bij veel huidige firma’s. De mondialisering komt in een nieuwe en volwassen fase waarbij ook kantoren in het Verre Oosten zich gaan roeren. Cliënten zoeken in hun verlangen naar topservice voor weinig geld nieuwe wegen en vinden die ook. Professionals herzien hun vertrouwde businessmodellen en er wordt geëxperimenteerd met alternatieve vormen. De professional community is volgens de auteurs de beste manier om in te spelen op disrupties en blijvend succesvol te zijn in de toekomst. Aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden, nationaal en internationaal, en academisch onderzoek laten de auteurs zien waar de huidige aanpak geleidelijk op vastloopt, waarom en hoe professional communities de toekomst hebben en hoe wij ons kantoor kunnen hervormen voordat de toekomst ons inhaalt.

ACBI 2019

Innovatie Jij.nu

Authors: Henk Volberda, Kevin Heij, Menno Bosma
Publication date: 2019
Publisher: Management Impact / Boom

Description (Dutch only): In de vierde industriële revolutie gaan veranderingen sneller dan ooit door het samengaan van technologieën als blockchain, robotisering en het Internet of Things. Dat leidt tot angst en onzekerheid. Werknemers zijn bang dat robots hun baan inpikken, werkgevers dat hun businessmodel in één klap achterhaald raakt. Er is maar één antwoord: innovatie. Maar niet de klassieke innovatie van R&D en patenten. Deze tijd vraagt om Innovatie Jij.nu: innovatie die vanuit de medewerker én de manager komt. Dit boek ontvouwt de werking en het effect daarvan.